Zmiany w nadawaniu licencji zawodniczej w Polskim Związku Pływackim

W związku ze zmianami w procedurach uzyskiwania licencji zawodniczej oraz ewidencji poszczególnych zawodników

w bazie Polskiego Związku Pływackiego zostaliśmy zobligowani jako Klub o dostarczenie oświadczenia dot. przetwarzania danych osobowych i wykorzystania wizerunku.

Dodatkowo potwierdzenie ważności badań lekarskich musi zostać potwierdzone przesłaniem skanu Książeczki Zdrowia Sportowca do Polskiego Związku Pływackiego.

Wzór oświadczenia zostanie Państwu przekazany w najbliższym tygodniu i prosimy o oddanie go do 22 stycznia 2018 r.

Powyższe warunki muszą zostać spełnione aby zawodnicy mogli startować w zawodach organizowanych przez Polski i Śląski Okręgowy Związek Pływacki.

Poniżej zamieszczamy link z oficjalnej strony PZP

 

http://www.polswim.pl/wazne-zmiany-w-internetowym-systemie-ewidencji-i-licencji-sel

SWIMRANKINGS.NET

PROFILE ZAWODNIKÓW

WYNIKI, REKORDY

 

 

MEGATIMING.PL

PROGRAMY ZAWODÓW

LISTY STARTOWE

WYNIKI LIVE