Składki członkowskie

 

Dziecko będące uczniem klasy sportowej musi być również Zawodnikiem klubu.
Wiąże się to, zgodnie ze statutem Klubu, z opłacaniem składek.
Składkę trzeba opłacać od momentu zapisania dziecka do klasy sportowej (początek roku szkolnego) i opłacać ją przez cały rok szkolny.
Dzieci przez pierwsze dwie klasy szkoły podstawowej są uczone pływać. Zawody zaczynają się od trzeciej klasy szkoły podstawowej.

Z pieniędzy tych nie jest opłacany basen oraz trener w godzinach szkolnych. Pieniądze te wydatkowane są na opłaty startowe na zawodach,

transport, wyżywienie, licencję i ubezpieczenie zawodników, dodatkowe treningi pozalekcyjne, zgrupowania, sprzęt i koszty związane z działalnością Klubu.


Zapisując dziecko do klasy sportowej zgadzacie się Państwo na opłacanie składek zgodnych z uchwałą Zarządu.


Wysokość opłaty sekcyjnej określa Zarząd i wynosi:

Zgodnie z uchwałą 4/2021 podjętą na Walnym Zebraniu 21.09.2021 składki przedstawiają się w następujący sposób: (obowiązują od 01.01.2022)

 

- miesięczna składka członkowska dla zawodnika w klasie sportowej (klasy 1-3 szkoły podstawowej) będzie wynosić 40 zł miesięcznie.


- miesięczna składka członkowska dla zawodnika w klasie sportowej (klasy 4-8 szkoły podstawowej oraz klasy 1-4 liceum) będzie wynosić 70 zł miesięcznie,

 

- drugie dziecko w Klubie uprawnione jest do 50% zniżki, (przy czym zniżka dotyczy kwoty niższej tzn. jeśli mamy dziecko w 3 i 6 klasie to 50% płacimy za dziecko z klasy 3)


- za trzecie dziecko i kolejne nie ma opłat
 

 

 

Składkę płacimy od września do czerwca (10miesięcy)


Składkę płacimy do 10-go każdego miesiąca.

 

Jeśli ktoś zapłaci z góry do końca pierwszego miesiąca roku szkolnego za cały rok, płaci 10 % mniej

 

Składek prosimy dokonywać na poniższy nr konta:

Bank ING O. w Siemianowicach Śląskich
84 1050 1357 1000 0010 0156 6916
UKS Wodnik w Siemianowicach Śl.
Mikołaja 3 Siemianowice Śl. 41-106


W tytule: "imię i nazwisko dziecka, rok urodzenia, klasa oraz okres należności".