Składki członkowskie

Dziecko będące uczniem klasy sportowej musi być również zawodnikiem klubu. 
Wiąże się to, zgodnie ze statutem klubu, z opłacaniem składek.
Składkę trzeba opłacać od momentu zapisania dziecka do klasy sportowej (początek roku szkolnego) i opłacać ją przez cał rok szkolny oraz cały okres edukacyjny dziecka.
Dzieci przez pierwsze dwie klasy szkoły podstawowej są uczone pływać. Zawody zaczynają się od trzeciej klasy szkoły podstawowej.
Z pieniędzy tych nie jest opłacany basen oraz trener w godzinach szkolnych. Pieniędze te wydatkowane są na opłaty startowe na zawodach, transport, wyżywienie, dodatkowe treningi poza lekcyjne, zgrupowania, sprzęt i koszty związane z działalnością klubu.
Zapisując dziecko do klasy sportowej zgadzacie się państwo na opłacanie składek zgodnych z uchwałą zarządu.

Wysokość opłaty sekcyjnej określa Zarząd i wynosi:

- miesięczna składka członkowska dla zawodnika w klasie sportowej (klasy 1-3 szkoły podstawowej) będzie wynosić 25 zł miesięcznie (niezależnie czy ktoś ma jedno czy dwójkę dzieci w tym wieku, za każde płaci 25 zł)

- miesięczna składka członkowska dla zawodnika w klasie sportowej (klasy 4-8 szkoły podstawowej oraz klasy 3 gimnazjum i klasy 1-3 liceum) będzie wynosić 50 zł miesięcznie, za drugie dziecko w tym wieku połowę tej kwoty czyli 25 zł

Niezależnie od wieku każde trzecie dziecko płaci 0 zł.

- 80 zł dla zawodników nie będących uczniami w/w oddziałów sportowych.


Składkę płacimy od września do czerwca (10 miesięcy).

Składkę płacimy do 10-go każdego miesiąca.

Jeśli ktoś zapłaci z góry do końca pierwszego miesiąca roku szkolnego za cały rok, płaci 10 % mniej

 

Bank ING O. w Siemianowicach Śląskich
84 1050 1357 1000 0010 0156 6916