Składki członkowskie

 

Dziecko będące uczniem klasy sportowej musi być również Zawodnikiem klubu.
Wiąże się to, zgodnie ze statutem Klubu, z opłacaniem składek.
Składkę trzeba opłacać od momentu zapisania dziecka do klasy sportowej (początek roku szkolnego) i opłacać ją przez cały rok szkolny.
Dzieci przez pierwsze dwie klasy szkoły podstawowej są uczone pływać. Zawody zaczynają się od trzeciej klasy szkoły podstawowej.

Z pieniędzy tych nie jest opłacany basen oraz trener w godzinach szkolnych. Pieniądze te wydatkowane są na opłaty startowe na zawodach,

transport, wyżywienie, licencję i ubezpieczenie zawodników, dodatkowe treningi poza lekcyjne, zgrupowania, sprzęt i koszty związane z działalnością Klubu.


Zapisując dziecko do klasy sportowej zgadzacie się Państwo na opłacanie składek zgodnych z uchwałą Zarządu.


Wysokość opłaty sekcyjnej określa Zarząd i wynosi:

Zgodnie z uchwałą 2/2014 podjętą na Walnym Zebraniu 15.10.2014 składki przedstawiają się w następujący sposób: (obowiązują od 01.01.2015)

- miesięczna składka członkowska dla zawodnika w klasie sportowej (klasy 1-3 szkoły podstawowej) będzie wynosić 25 zł miesięcznie (niezależnie czy ktoś ma jedno czy dwójkę dzieci w tym wieku, za każde płaci 25 zł)


- miesięczna składka członkowska dla zawodnika w klasie sportowej (klasy 4-8 szkoły podstawowej oraz klasy 1-4 liceum) będzie wynosić 50 zł miesięcznie, za drugie dziecko w tym wieku połowę tej kwoty czyli 25 zł


- miesięczna składka dla zawodników nie będących uczniami w/w oddziałów sportowych wynosi 80 zł


- niezależnie od wieku każde trzecie dziecko płaci 0 zł.


- w sytuacji gdy jedno dziecko znajduję się w klasach 1-3 a kolejne w klasie 4 wzwyż to składka członkowska wynosi 50 zł (starsze dziecko) 25 zł (młodsze dziecko)

 

Składkę płacimy od września do czerwca (10miesięcy)


Składkę płacimy do 10-go każdego miesiąca.

 

Jeśli ktoś zapłaci z góry do końca pierwszego miesiąca roku szkolnego za cały rok, płaci 10 % mniej

 

Składek prosimy dokonywać na poniższy nr konta:

Bank ING O. w Siemianowicach Śląskich
84 1050 1357 1000 0010 0156 6916
UKS Wodnik w Siemianowicach Śl.
Mikołaja 3 Siemianowice Śl. 41-106


W tytule: "imię i nazwisko dziecka, rok urodzenia, klasa oraz okres należności".