Historia

Początki Naszego Klubu sięgają roku 1990 gdy w Siemianowicach Śląskich oddano do użytku uczniom bytkowskich szkół krytą pływalnię mieszczącą się przy Szkole Podstawowej nr 12, a już po upływie zaledwie dwóch latach oczywiste stało się, że zajęcia na basenie odbywające się w ramach godzin wychowania fizycznego, to zbyt mało dla grupy utalentowanych i chcących uprawiać dyscyplinę sportu pływanie.
Stąd wziął się pomysł ówczesnych nauczycieli - trenerów mgr Mirosława Wyszyńskiego i mgr Piotra Brola, w porozumieniu z grupą rodziców, i młodzieży powstania Uczniowskiego Klubu Sportowego „Wodnik” Siemianowice. Na zajęciach klubowych jego członkowie rozwijaliby swoje możliwości pływackie, uczyliby się rywalizacji sportowej oraz mieliby możliwość zagospodarowania wolnego czasu. Klub ten dałby również możliwość startów w zawodach na różnym poziomie rywalizacji .
Ogromne znaczenie dla powstania klubu miała również szeroka akcja propagująca w tamtym czasie inicjatywa państwa w tworzeniu Uczniowskich Klubów Sportowych, która miała swój początek w połowie 1994 roku .

historia1
historia2
historia3

Odpowiednie działania głównie ówczesnego nauczyciela wychowania fizycznego mgr Mirosława Wyszyńskiego w porozumieniu z władzami miasta Siemianowic Śląskich doprowadziły do rozpoczęcia działalności sportowej w 1995 roku. Uczniowski Klubu Sportowy „Wodnik” Siemianowice, oficjalnie zawiązał swą działalność na I Walnym Zebraniu w  dniu 25 marca 1995 roku, gdzie nieprzerwanie do naszych czasów działalność naszego Klubu nadal trwa :-)